جدیدترین مطالب
معرفی کتاب

معرفی کتاب پیش‌مرگ هیتلر

کتاب پیش‌مرگ هیتلر را می‌خواندم. دلم می‌خواست سریع بخوانم و کند بخوانم. می‌دانی چه می‌گویم؟ برخی کتاب‌ها این‌گونه‌اند. می‌خواهی سریع بخوانی که بدانی چه خواهد

ادامه مطلب »
معرفی کتاب

معرفی کتاب ناکدبانو

ناکدبانو، کتابی لطیف، آرام، خنک و مثل جلدش سبزروشنی خوش رنگ! کتاب درباره‌ی سامانتا، وکیل یکی از شرکت‌های حقوقی بزرگ در لندن است که شخصیتی

ادامه مطلب »
نوشته‌های من

من و مامان و نوشتن!

مامان! آهنگ وای پریچه‌ی معین در خانه پخش می‌شود. هر وقت این آهنگ را می‌شنوم یاد تو می‌افتم. در آشپزخانه وسایل را جابه‌جا می کردی

ادامه مطلب »
نوشته‌های من

ثروت، هدف یا وسیله؟

در پاراگرافی از کتاب سه نفر در برف نوشته: شولتسه گفت: نه برادر مسئله پول نیست. ثروت قارون را هم که می‌داشیم بهار که می‌آمد،

ادامه مطلب »