معرفی کتاب
معرفی کتاب

معرفی کتاب بیرون ذهن من

این کتاب درباره‌ی اتفاقات و جریان روزمره‌ی زندگی دختر یازده‌ساله‌ای به نام ملودی است که مریضی سربرال پالسی یا فلج مغزی دارد. او از نظر

ادامه مطلب »
معرفی کتاب

معرفی کتاب مردم مشوش

مردم مشوش را در میان تشویش‌هایم، آرام آرام خواندم. داستانی درباره‌ی نجات دادن، سرقت، گروگانگیری، همدردی و هر آنچه هر روز من و تو ممکن

ادامه مطلب »
معرفی کتاب

معرفی کتاب پیش‌مرگ هیتلر

کتاب پیش‌مرگ هیتلر را می‌خواندم. دلم می‌خواست سریع بخوانم و کند بخوانم. می‌دانی چه می‌گویم؟ برخی کتاب‌ها این‌گونه‌اند. می‌خواهی سریع بخوانی که بدانی چه خواهد

ادامه مطلب »
معرفی کتاب

معرفی کتاب ناکدبانو

ناکدبانو، کتابی لطیف، آرام، خنک و مثل جلدش سبزروشنی خوش رنگ! کتاب درباره‌ی سامانتا، وکیل یکی از شرکت‌های حقوقی بزرگ در لندن است که شخصیتی

ادامه مطلب »