نمایشنامه، اکبررادی، مرگ در پاییز
معرفی کتاب

معرفی نمایشنامه مرگ در پاییز

نمایشنامه مرگ در پاییز از اکبررادی، متنی روان و پر‌کشش، لحنی دل‌نشین و محلی! تا همین چندی پیش جز رومئو و ژولیت، نمایشنامه‌ای نخوانده بودم.

ادامه مطلب »