معلم، شاگرد، مدرسه
ماجراهای یک آموزگار

شاگرد مورد علاقه

شاگرد موردعلاقه‌ام لزوما کسی نیست که مدام درس می‌خواند و جواب همه‌ی سوال‌ها را می‌داند. شاگرد مورد علاقه‌ام همان دانش‌آموزی‌ست که هشیار است. موقعیت را

ادامه مطلب »