معلم، دانش‌آموز، مدرسه، مدیریت کلاس
ماجراهای یک آموزگار

خانه از پای‌بست ویران است!

سروصدای بچه‌ها، فریاد معلم، تلاش برای ساکت کردن و فهماندن و فهمیدن. این روزهایم پر از این عبارات است. نه فقط من، همکاران و دوستانم

ادامه مطلب »