مردم مشوش، کتاب
معرفی کتاب

معرفی کتاب مردم مشوش

مردم مشوش را در میان تشویش‌هایم، آرام آرام خواندم. داستانی درباره‌ی نجات دادن، سرقت، گروگانگیری، همدردی و هر آنچه هر روز من و تو ممکن

ادامه مطلب »