خواندن، نوشتن، شاهین کلانتری، بهمن فرسی
یادداشت‌‌های من

میان این دو

از عصر، مشغول خواندن مطالبی در سایت شاهین کلانتری هستم. آنقدر به صفحه لپ‌تاپ نگاه کرده‌ام. خوانده‌ام و یادداشت‌برداری کرده‌ام که چشمانم کمی درد گرفته

ادامه مطلب »